GEBHARDT Intralogistics Group

Om GEBHARDT Intralogistics Group

GEBHARDT Intralogistics Group är ett av de ledande företagen inom intern logistik. Ett brett spektrum av företag över hela världen, uppskattar de flexibla, modulära intralogistiklösningarna för bästa möjliga materialflöden i produktions- och lagringssystem. I mer än 67 år har vi utvecklat och implementerat logistiska processer och vi erbjuder därmed en gedigen erfarenhet - från planering och genomförande till löpande support för optimalt integrerade lösningar.

Kontakta oss!

Teknik och anpassade lösningar

Vi erbjuder våra produkter och tjänster i ett modulärt lösningskoncept. Beroende på kundens krav integrerar vi mekanik, kontroller och programvara från en enda källa, i ett komplett paket eller som enskilda komponenter. Omfattande analyser och rådgivning är grunden för ömsesidig framgång.

Intelligent intralogistik och innovativ teknik

GEBHARDT Intralogistics Group är din partner för kundanpassad, avancerad transport- och lagringsteknologi. GEBHARDT grundades 1952 som en liten metallbearbetningsverkstad och är nu ett av de ledande företagen inom intralogistik med mer än 600 anställda. Vi erbjuder omfattande lösningar av produkter och tjänster över hela världen. Planering och genomförande går hand i hand och utgör grunden för framgång.

Industrilösningar

Baserat på ett omfattande, standardiserat modulsystem utvecklar vi branschspecifika lösningar som kan anpassas individuellt till kundens specifika situation tack vare vår mångåriga erfarenhet. Därigenom säkerställer vi konkurrensfördelar samtidigt som vi drar nytta av beprövade lösningar för bästa praxis.

Teknik

Vår helhetssyn på lösningar och produkter är baserad på den senaste tekniken, alltid i kombination med en blick in i framtiden. GEBHARDT har omfattande kompetens inom mekanik, styrning och programvara som gör intralogistiken framtidssäker och anpassad för Industri 4.0.

Kontroll- och programvarulösningar

Med våra kontroll- och programvarulösningar skapar vi intelligent intralogistik. Hela värdekedjan blir digitaliserad, från inkommande varor till frakt.

Service och kundvård

Vår kompetenta service finns tillgänglig för dig dygnet runt och över hela världen. Modern teknik som förstärkt verklighet eller anläggningsövervakning stöder dig i alla faser av driften.

Industri 4.0

Genom att implementera avancerad teknik inom intralogistik möjliggör vi skapandet av ett smart lager – en logistikmiljö anpassad till en digitaliserad framtid.

Support

Fråga våra experter!

Att välja rätt intralogistiklösning är ett viktigt åtagande eftersom effektiv intralogistik blir en alltmer betydande konkurrensfaktor och är avgörande för ett företags framgång. Våra experter hjälper dig gärna på väg till automatiserad intralogistik så att du ligger steget före konkurrenterna. Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss

Om GEBHARDT

Med mer än 67 år på marknaden

Hos GEBHARDT kommer allt från samma källa. I mer än 67 år har företaget framgångsrikt genererat intralogistiska lösningar för företag inom handel, industri och distribution över hela världen.

Ta reda på mer

GEBHARDT Intralogistics Group

Vi är alltid tillgängliga för våra kunder över hela världen. Våra internationella kontor finns i Sverige, Österrike, Polen, Schweiz, Danmark, Storbritannien och USA. Dessutom har vi under flera decennier byggt upp ett kraftfullt nätverk med partners för internationell service och försäljning. På detta sätt garanterar vi närhet till alla våra kunder – var de än befinner sig.

Verksamhetsmål

GEBHARDT Intralogistics Group är synonymt med framsteg inom intralogistik. Eftersom framtiden för materialflödessystem bygger på permanent vidareutveckling och integrering av ny teknik, nya processer, material och komponenter. För att vidareutveckla alla områden av intern logistik och att alltid ge kunden den optimala lösningen i alla situationer, samlar vi expertis, kreativitet, energi, decennier av erfarenhet, aktuell teknik, precision och hög kvalitet i våra kunders tjänst. Effektivitet och konkurrenskraft är alltid i nivå med marknadskraven.